In de praktijk kennismaken met de verschillende aspecten van het jongerenwerk en goede begeleiding bieden is wat het jongerenwerk stagiaires te bieden heeft. Zodat ze tijdens hun stage de gelegenheid krijgen om zich verder te ontplooien.

 We kennen verschillende vormen van stage, namelijk:

 •  Maatschappelijke stages
 • een BBL opleiding 
 • Jaarstagiaires, praktijkstage: 4 dagen in de week

 Per jaar zijn er binnen het jongerenwerk ongeveer 15-20 stageplaatsen beschikbaar. we werken met verschillende opleidingen in het land samen. Op dit moment zijn dat:

 • Hogeschool Windesheim, SPH en CMV
  • Hogeschool Arnhem/Nijmegen, SPH, CMV en Pedagogiek
  • ROC Apeldoorn, SCW en SPW
  • ROC van Twente, SCW
  • Deltion Zwolle, SCW
  • Hogeschool Utrecht, CMV en SPH
  • NHL Kenniscentrum Zwolle, Pedagogiek

We streven naar een invulling die een mix is van deze opleidingen. Dit vraagt wel iets van onze profesionals die met deze stagiaires werken. Ondanks dezelfde benadering en werkwijze is er verschil in een HBO en MBO stage. Dit verschil is te merken in de opdrachten die een stagiaire vanuit de opleiding mee krijgt en waarop deze de opdracht uitvoert. Voor ons is dat het enige onderscheid.

De stagiaire wordt mede verantwoordelijk voor het bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van ons werk voor tieners en jongeren in de leeftijd 12-23 jaar en wordt daarbij begeleid door een jongerenwerker. Tijdens de uitvoering is er altijd een jongerenwerker aanwezig, de jongerenwerker is de eindverantwoordelijke. Daar waar je stage loopt in Deventer is afhankelijk van de match die de coordinator maakt tussen jou, de wijk, ons werk en de jongerenwerker.

 

Neem via mail contact op met Loes voor een stage bij Welzijn: [email protected]