December is normaal een feestmaand, een maand waarin we elkaar opzoeken, een maand van familie, gezelligheid, liedjes onder de kerstboom, tafelen en cadeautjes.

We realiseren ons dat december niet voor iedereen een feestmaand is. En daarna komen de lange koude, donkere maanden januari en februari, maanden die veel mensen zwaar vallen. En dat is onder normale omstandigheden…

Nu we in de omstandigheden leven dat samen zijn niet vanzelfsprekend is, dat onze normale manier van samenleven onder druk staat, dat een heleboel dingen die tot het normale ritme van onze dag behoorden niet kunnen, zullen deze maanden voor iedereen anders gekleurd zijn. En dat vraagt, nog meer dan anders, dat we wat extra naar elkaar moeten omkijken. Het vraagt om lichtpuntjes, om gezien worden, om warme aandacht.

Daarom starten we vanuit Raster de campagne ‘Warme wintermaanden’, waarin we in samenhang met alle werksoorten binnen Raster en in verbinding met anderen (collega’s, bewoners, partners) een periode lang hartverwarmende acties op poten zetten waarmee we voor 'twinkeltjes' bij bewoners willen zorgen. Bekijk de kalender voor wat we gaan doen en volg ons ook op LinkedIn Raster Groep en @Raster op Twitter om alle acties op de voet te kunnen volgen!

Warme Wintermaanden bij Raster