Ons werk in 82 seconden? Bekijk onze video.

Kernwaarden

Onze medewerkers en vrijwilligers in welzijn en Kinderopvang werken vanuit drie gedeelde kernwaarden.

Dichtbij
Onze medewerkers en vrijwilligers zijn betrokken bij ieders leefwereld, zichtbaar en overal aanwezig.

Delen van kennis en ervaringen
Door onze unieke positie zijn onze medewerkers en vrijwilligers in staat om aan te sluiten bij de behoefte in de samenleving. Delen onze kennis en ervaringen en zijn erop gericht ons continu te ontwikkelen en verbeteren.

Passie
We werken met passie. We hebben plezier in ons werk, zijn toegewijd en geven mensen een veilig en vertrouwd gevoel.

Onze kernwaarden in de praktijk