Op deze pagina vind je publicaties van Raster. Zowel de uitgegeven en verspreide jaarberichten als de inhoudelijke brochures en folders .

Magazines

Jaarrapport

Jaarberichten

Wil je eerdere uitgaven bekijken? Mail dan naar onze afdeling Communicatie.

 Overige publicaties

Artikel in Het Zoet, cadeaumagazine over mensen die de samenleving laten stralen

Afbeeldingen participatieladder en inclusie

EXPEDITIE GO ahead 2016

10 beschermende factoren en sociaal model

Meerdaagse outdoor activiteiten

Jongerenwerk op school

Kinderwerk op school

Sterk Samenwerk