Onze sport BSO Sam&koen ligt op een geweldige locatie, namelijk op het sportterrein van SV Helios. Een heerlijke groene en sportieve omgeving, met alle ruimte om te bewegen en te spelen en verschillende partners om mee samen te werken. We denken daar nog beter invulling aan te kunnen geven. Daarom geven we, in afstemming met Helios, een extra impuls aan Sam&koen. We bieden een aantal nieuwe, verrassende arrangementen aan, waarmee wij denken het klimaat voor kinderen te verrijken en ouders te ontzorgen.

Kinderwerk en Kinderopvang werken samen aan een sportief programma voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. We leggen u graag uit wat dit inhoudt.

 

Nieuwe training start binnenkort

Vrijwillige coach, belangrijke schakel voor velen!

Mensen helpen bij het omgaan met alledaagse problemen, dat is waar vrijwillige coaches zich op richten. Niet door problemen op te lossen voor anderen, maar door mensen te helpen ze zèlf op te lossen. Iedereen kent ze vast wel: van die situaties waarin je even geen grip lijkt te hebben op je huishouden, je uitgaven, een gezond eetpatroon, een sociaal leven dat op slot lijkt te zitten. Meestal tijdelijk, maar stel nou dat je het gevoel hebt dat je een stok achter de deur nodig hebt? Een steuntje in de rug, zonder meteen aan te kloppen bij officiële instanties? Dan helpen vrijwillige coaches!

“Binnenkort starten we in verschillende wijken weer met de trainingsdagen, dus lijkt het je wat meldt je dan zeker aan!” geeft Jetske Schimmel, van Raster, aan. “Vrijwillige coaches zijn buurtbewoners die wat extra willen betekenen voor een ander. Wij ondersteunen dat met een training van 4 dagdelen, zodat de nieuwe vrijwillige coaches opgeleid en voorbereid zijn op hun rol. We geven ze daarbij handvatten voor het coachen, versterken hun eigen talenten en ze leren van elkaar door intervisie.”

Na de training kunnen vrijwillige coaches in hun eigen wijk of (als ze willen) daar buiten aan de slag. Opbouwwerkers hebben, vanuit hun rol in het sociale team, veel contact met mensen die een hulpvraag hebben maar niet meteen naar een officiële instantie willen voor hulp. Medewerkers uit het sociaal team kijken samen met de bewoner of vrijwillige coaching een oplossing kan zijn. Het sociaal team koppelt vervolgens de vraag aan de juiste vrijwillige coach. Na een kennismaking besluiten beide of ze samen verder gaan. Die klik samen is erg belangrijk, je gaat immers een tijdje samen werken.

“Wij zetten al een aantal jaren vrijwillige coaches in, het werkt erg goed juist omdat het laagdrempelig en praktisch is. Veel mensen zijn gebaat bij deze manier van ondersteuning, het helpt ze op weg om het daarna weer zelf te kunnen doen. Het is een mooie manier van burenhulp, waarbij de coaches begeleidt worden om mensen ook echt op weg te helpen en geen problemen van hen over te nemen.”, aldus Jetske Schimmel.

Interesse in de trainingof wil je weten hoe jij van betekenis kan zijn voor anderen?

Neem contact op met Jetske Schimmel, ([email protected]) of Mieke de Lange ([email protected]) en lees vacature Vrijwillige coaches

Update: Inmiddels is de tunnel weer open voor verkeer.

 

De gemeente Deventer werkt hard aan een beter bereikbaar centrum. Om deze bereikbaarheid te vergroten gaat de Brinkgrevertunnel tijdelijk dicht voor auto’s. Van 4 mei t/m september is verkeer van beide kanten niet mogelijk maar zijn er omleidingen ingesteld. Raster (Sam&ko) blijft in deze periode goed bereikbaar! De omleidingen en de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers vindt u hier.

 

Leaflet Afsluiting Brinkgrevertunnel tm 7 september

 

De eerste trainingsochtend van Vrijwillige coaches 2018

Ik heb zin in vandaag! We starten weer met een nieuwe training voor Vrijwillige coaches in Deventer. In de kou fiets ik naar onze trainingslocatie en tref daar een volle groep met enthousiaste coaches aan. Allemaal Deventenaren die graag iets voor hun buur willen betekenen. Ze hebben zichzelf aangemeld, zijn via werkers uit de wijk getipt of zijn via medewerkers van het Sociaal Team aangemeld.

Tijdens de eerste trainingsdag besteden we veel aandacht aan het kennismaken en de uitgangspunten van coachen en coachtraject. Wij gaan ervan uit dat iedereen iets voor een ander kan betekenen, puur vanuit het mens  zijn en het inzetten van je kwaliteiten voor de ander. De vraag is dan met name: wie ben je? Wat zijn je kwaliteiten? En hoe kun je deze inzetten om de ander een stukje verder te helpen? Kennismaken doen we door een bolwol in de kring rond te gooien. Ha, gelukkig! Zegt een coach, ik was al bang dat we zo'n standaard kennismakingsrondje zouden doen en daar word ik altijd wat nerveus van. De bolwol gaat rond op basis van interesses en ervaringen. Vertel maar iets over jezelf en als de ander zich daarin herkent gooi je de bol wol. Zo onstaat een heel netwerk van draadjes wol tussen de deelnemers onderling wat laat zien op welke manieren we allemaal met elkaar verbonden zijn. Bijzonder hoeveel je van jezelf laat zien in zo'n rondje en bijzonder hoeveel raakvlakken er elke keer weer zijn.

Na een korte uitleg over de uitgangspunten van Vrijwillige coach en het coachtraject gaan we samen een potje coachkaarten. Een spelletje waarbij je gezellig met elkaar om de tafel zit en allerlei soorten positieve vragenkaarten beantwoord. Vragen die je tijdens het coachen ook kunt gebruiken en vragen die jezelf ook uitdagen om over jezelf na te denken. Waar geniet je van? Wie zou je willen zijn als je onzichtbaar was?

Vervolgens gaan we verder in op de competenties die je inzet tijdens het coachen. Dit doen we door middel van associatiekaarten, want door het gebruik van beelden kunnen we vaak samen goed invulling geven aan de competenties. Iedereen mag kaarten neerleggen bij de verschillende competenties, vervolgens lopen we met elkaar de competenties langs. He? Jij vertelt nu hoe je 'zelfsturing' mee geeft aan het coachvrager, maar ik zag het als 'zelfsturing' in mijn eigen ontwikkeling als coach. Wat leuk! Het heeft dus 2 kanten inzich! En waarom heb jij zo'n boze man neergelegd bij de competentie luisteren? Vind jij dat je bij confronteren altijd boos moet worden? Hoe confronteer jij anderen dan met hun gedrag? Aan het einde van deze oefening mogen de coaches zelf invullen welke competenties ze bezitten, welke ze makkelijk invulling geven en welke ze lastig vinden.

Dan sluiten we af. De deelnemers geven aan dat ze het erg leuk en waardevol gevonden hebben. Jetske, Marieke en ik praten nog even na. Wat weer een mooie diverse groep is dit. Bijzonder hoe mensen die elkaar eerst nog niet kenden zich in zo'n korte tijd open stellen voor de ander, meedoen en ervaringen delen. Wij kijken alweer uit naar volgende week, de tweede trainingsochtend.

 

De achtergrond

Vrijwillige Coaches (Coach van het Alledaagse) is gebaseerd op drie inspiratiebronnen:

 

  1. Het project van de Alledaagse Kansen (PAK) in de Rivierenwijk in Deventer. In opdracht van Rentree Wonen heeft Rastergroep dit project uitgevoerd. PAK gaat uit van de wensen en talenten en de overtuiging dat iedere bewoner de capaciteit heeft om zichzelf te ontwikkelen. Bij deze werkwijze is de deelnemer regisseur van zijn eigen ontwikkelingstraject: hij geeft aan wat hij wil bereiken, welke stappen hij gaat zetten en wat daarvoor nodig is. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak dat hij zelf beheert.
  2. De presentiemethode van professor Andries Baart. Deze methode geeft een coach handvatten waarop hij de deelnemer benadert. Kenmerken van deze houding zijn: vrij zijn voor alle mensen, een aandachtige relatie aangaan en zich willen verdiepen, aansluiten bij de werkelijkheid die voor de deelnemer geldig is en aansluiten bij wat de deelnemer doet – al deugt het niet en leidt het tot ongewenste resultaten, niet weg relativeren maar troost bieden. En uiteraard tijd nemen en geduld hebben.
  3. De methode ‘Healing en Building’ van professor Michael Bopp (USA). Healing betekent ‘heel maken wat stuk is’. Het doelt op het proces dat iemand doormaakt om tot de juiste gedachten en gedrag te komen dat hem helpt om eigen kansen te kunnen aanpakken en verzilveren. Mensen die langdurig in een achtergestelde positie leven lopen wonden op die ervoor zorgen dat zij geen toegang hebben tot die netwerken die hen en hun groep verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Om deze situatie te veranderen moeten deze wonden eerst geheeld worden. Volgens Bopp is de beste plek daarvoor de eigen sociale gemeenschap. Individu en gemeenschap profiteren van dit healingsproces omdat beiden er sterker van worden. En beter in staat zijn om kansen en problemen zelfstandig aan te pakken!

 


Johanna, veel buurtbewoners kennen haar. 

Vaste outfit: een roze peignoir en de krulspelden in.

Kent veel geheimen van de buurt en vooral de mooie verhalen. Roddelt met respect. Johanna heeft ook gezag. En kan bij veel mensen zo binnenlopen. Heeft nauwelijks een vooropleiding en toch is ze hulpverlener pur sang. Staat altijd klaar om straat en buurtgenoten terzijde te staan met praktische adviezen en een helpende hand.

Moet je volgende week 10 euro betalen voor het schoolreisje van je dochter? En je hebt het nu wel maar bent bang dat het volgende week op is? Kom hier meid, stop dat geld in een envelop en geef het aan iemand die het zolang voor je bewaart. 

Dat nu is Johanna, coach van het alledaagse leven in de buurt. 

 

Vrijwillige coaches- vacature

Kun je goed luisteren, wil je mensen graag op weg helpen zonder het over te nemen…. Bewoners helpen bij alledaagse dingen door een steuntje in de rug te zijn…Ben je een netwerker en wil je dit graag aan anderen leren?.

Dan is vrijwillige coach iets voor jou:

Wij zoeken mannen en vrouwen die zich vrijwillig in willen zetten in hun eigen buurt of in de stad.

 

Voordat je begint ontvang je een coachtraining van 4 dagdelen. Tijdens het traject word je ondersteund door een professional.

 

Wat bieden wij:

Coachtraining

Ontwikkeling van je zelf dmv intervisie

Leuke collega coaches

 

Doe je mee? Of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Jetske Schimmel, 06-43094947, [email protected] of

Mieke de Lange, 06-48604320, [email protected]

 

of lees de smaakmakers2018

Afgelopen week verscheen Het Zoet. Een cadeaumagazine over mensen die de samenleving laten stralen. En wij staan hier ook in! Met een artikel over hoe wij geloven in inclusie en werken vanuit de presentiebenadering. In het artikel worden twee voorbeelden aangehaald. Een daarvan is een vrijwillige coach, de andere is onze groene kinderopvang bij (in dit geval) Sam&zaza.

 

Hier het hele artikel, of kijk op de website van het zoet: www.hetzoet.nu

 

SHAY EN JEFFREY RAKEN WEER OP KOERS DOOR HET WERKEN OP EEN VERPAUPERD ZEILSCHIP. ,,IK LEER NU OOK VOOR HEFTRUCKCHAUFFEUR." is de intro van het krantenartikel in De Stentor. Shay en Jeffrey legden de journalist uit wat voor hen werkt, waarom zij op de Tukker weer hun ritme vinden en wat dat doet voor hun verdere toekomst.

 

Lees hier het hele artikel over het activeringscentrum

Binnen ons activeringscentrum De Tukker zijn twee team actief, het techniekteam en het mediateam. We vroegen het mediateam om een film te maken, zodat we kunnen laten zien wat er gebeurt in het activeringscentrum.

Dit is de eerste film die ze opleveren. De jongeren hebben zelf het script bedacht, gefilmd én zich geconcentreert op het professioneel editten van de film.

Wij zijn trots op het resultaat, waarin we zowel de kwaliteiten van het techniekteam zien als de kwaliteiten van het mediateam. Mooie bundeling van talenten toch?

Bekijk hier de film

 

Het licht staat op groen!

Vlnr Suzy Bingley, clustermanger Sam&ko,

Linda van den Sigtenhorst, directeur Het Roessink,

Margriet van Duren, directeur De WereldWijzer

 

Kindcentrum Colmschate Zuid een stap verder!

Met het zetten van een handtekening geven drie bestuurders het officiële startsein voor het Kindcentrum Colmschate Zuid. Een kindcentrum waar ouders met kinderen vanaf 0 tot 12 jaar terecht kunnen voor verschillende soorten opvang en verschillende type scholen. Met de ambitie uit te groeien tot een kernvoorziening waar ook andere (wijk)functies en partners deel van uit maken.

Waarom een Kindcentrum?

Een kindcentrum biedt ouders op één plek een breed pakket aan voorzieningen waar gedurende de hele dag gebruik van gemaakt kan worden. En dat vanuit een gedeelde pedagogische visie, waarbij de doorgaande lijn als vanzelfsprekend ingericht is. Ook methodes en programma’s worden door de samenwerkende partijen op elkaar afgestemd.

Het Kindcentrum Colmschate Zuid biedt ouders straks in ieder geval de keuze uit peuterspelen, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, en onderwijs van zowel Stichting Openbaar Primair Oonderwijs Deventer als Stichting Quo Vadis. “We hopen dat we vanuit het toekomstige Kindcentrum straks ook andere voorzieningen aan ouders kunnen bieden. Denk hierbij aan het consultatiebureau van de GGD of het Kinderwerk van Raster.” geven de drie bestuurders hun ambitie aan.

In ontwikkeling

De intensievere samenwerking gaat verder dan het delen van een gebouw. De samenwerking levert nu al een goede basis voor de doorgaande leerlijn en er wordt gewerkt aan gezamenlijke leerthema’s.

Het afgelopen jaar is er al een begin gemaakt met een gedeelde visie. Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is en het Kindcentrum officieel op 30 oktober 2017 start, werkt het team nog sneller aan dat wat een Kindcentrum bindt: gezamenlijke thema’s, een gedeelde pedagogische visie.

Op korte en lange termijn worden veel onderwerpen besproken om de samenwerking verder vorm te geven en ook uit te dragen.

Fijn voor de kinderen

“Ook voor ouders en kinderen is het erg prettig als je dezelfde medewerkers ziet en dat de communicatielijnen kort zijn” aldus de drie bestuurders van De Wereldwijzer, Het Roessink en Sam&ko.

Kinderen starten actie Tuindorp hondenpoep vrij

Geen poep op de stoep!

Kinderen uit Tuindorp komen in actie! Samen met een aantal volwassen bewoners uit Tuindorp starten zij de actie “Tuindorp hondenpoep vrij’. Ze zijn het namelijk zat dat ze zoveel last hebben van hondenpoep op de plekken waar zij willen spelen. Om dit bij andere bewoners duidelijk te maken verspreiden zij huis-aan-huis posters. De actie start 14 juni op feestelijke wijze, waarbij meteen het eerste bord onthuld wordt. Iedereen is welkom aan het Hagendoornstraat, 13.30 uur.

 

Leerlingen uit groep 6 van Het Palet maakten ieder een tekening, waarin zij hun ergernis, hun oplossing of ander geniaal idee verwerkten. Één van deze tekeningen is uitgekozen als boegbeeld van de actie en verwerkt tot poster en bord. Op drie plekken in Tuindorp wordt zo duidelijk gemaakt dat hondenpoep daar niet langer gewenst is. De poster worden door leerlingen uit groep 8 en kinderen van het banjeren (van Raster) samen met enkele bewoners verspreid.

Hondenpoep is een grote ergernis bij kinderen en volwassenen in deze buurt. Tijdens een buurtoverleg in juli vorig jaar is het idee voor deze actie ontstaan. Kindcentrum Het Palet doet graag mee. Door hun leerlingen te betrekken ervaren zij meteen dat je met actief meedoen verschil kunt maken. Dat je op een positieve manier kunt bijdragen aan een verandering waar iedereen voordeel van heeft. Het zelfde geldt voor de kinderen die op het veldje banjeren, zij hopen straks niet langer eerst het veldje te hoeven ontdoen van poep voor zij kunnen spelen.

Tegelijk met de feestelijke aftrap van de actie ‘Tuindorp hondenpoepvrij’ wordt ook de Buitenspeeldag in Tuindorp gevierd. De organisatie van deze Buitenspeeldag is in handen van bewoners in Tuindorp samen met de Speeltuin Tuindorp, met ondersteuning vanuit Raster Welzijn.

 

Lees hier het artikel in de Stentor van 15 juni i20170615-hondenpoepactie Tuindorp