Kinderen starten actie Tuindorp hondenpoep vrij

Geen poep op de stoep!

Kinderen uit Tuindorp komen in actie! Samen met een aantal volwassen bewoners uit Tuindorp starten zij de actie “Tuindorp hondenpoep vrij’. Ze zijn het namelijk zat dat ze zoveel last hebben van hondenpoep op de plekken waar zij willen spelen. Om dit bij andere bewoners duidelijk te maken verspreiden zij huis-aan-huis posters. De actie start 14 juni op feestelijke wijze, waarbij meteen het eerste bord onthuld wordt. Iedereen is welkom aan het Hagendoornstraat, 13.30 uur.

 

Leerlingen uit groep 6 van Het Palet maakten ieder een tekening, waarin zij hun ergernis, hun oplossing of ander geniaal idee verwerkten. Één van deze tekeningen is uitgekozen als boegbeeld van de actie en verwerkt tot poster en bord. Op drie plekken in Tuindorp wordt zo duidelijk gemaakt dat hondenpoep daar niet langer gewenst is. De poster worden door leerlingen uit groep 8 en kinderen van het banjeren (van Raster) samen met enkele bewoners verspreid.

Hondenpoep is een grote ergernis bij kinderen en volwassenen in deze buurt. Tijdens een buurtoverleg in juli vorig jaar is het idee voor deze actie ontstaan. Kindcentrum Het Palet doet graag mee. Door hun leerlingen te betrekken ervaren zij meteen dat je met actief meedoen verschil kunt maken. Dat je op een positieve manier kunt bijdragen aan een verandering waar iedereen voordeel van heeft. Het zelfde geldt voor de kinderen die op het veldje banjeren, zij hopen straks niet langer eerst het veldje te hoeven ontdoen van poep voor zij kunnen spelen.

Tegelijk met de feestelijke aftrap van de actie ‘Tuindorp hondenpoepvrij’ wordt ook de Buitenspeeldag in Tuindorp gevierd. De organisatie van deze Buitenspeeldag is in handen van bewoners in Tuindorp samen met de Speeltuin Tuindorp, met ondersteuning vanuit Raster Welzijn.

 

Lees hier het artikel in de Stentor van 15 juni i20170615-hondenpoepactie Tuindorp

 

Foto: Evert v/d Worp

Gerard Faas vertrekt bij Raster, een terugblik

Na 28 jaar bij Raster laat hij een gezonde organisatie achter. Het is juist de combinatie van de twee pijlers Welzijn en Kinderopvang dat hij al die tijd gebleven is. “Ik heb mijn wortels in het welzijnswerk, maar voor de kinderopvang moest ik echt een ondernemer zijn. In die combinatie zat voor mij de uitdaging.”

Met plezier ook kijkt hij terug op dat allereerste begin. Dat is in 1989. Gerard Faas wordt directeur van een nieuwe organisatie, Raster. Hij brengt diverse kleine welzijnsorganisaties, het wijk- en opbouwwerk en de kinderopvang in Deventer bij elkaar. “Door samen te gaan ontstond er een organisatie die van betekenis kon zijn. Het was efficiënter met één financieel systeem en gezamenlijke ondersteunende afdelingen. De werkvelden lagen dichtbij elkaar. Als ik er nu voor zou staan zou ik het zo weer doen, want ook inhoudelijk ontstaat er synergie. En die is er zoveel jaar later nog.”

Veranderingen tijdens de rit

In de samenleving is er veel veranderd sindsdien. “Er zijn natuurlijk genoeg momenten geweest dat er maatschappelijke veranderingen waren of dat er nieuwe wettelijk eisen werden gesteld.” Er zijn periodes van investeren waar Raster meebeweegt én tijden van bezuinigingen. “Ik heb heel wat veranderingen in onze werkvelden meegemaakt.”

Bijvoorbeeld, in 2005 veranderde de Wet op de Kinderopvang. “We moesten de particuliere markt op. In een keer heb je in plaats van 60 tot 100 zakelijk afnemers, zo’n 2.000 individuele klanten. Dat vraagt om een stevige verandering en opnieuw inspelen op klantvragen. Wij besloten toen om de kinderopvang te behouden. Bij veel vergelijkbare organisaties gebeurde dat niet.”

Mensen met passie

Gerard is blij met de combinatie van werkvelden en taken. “Ik voel me heel erg verbonden met het werk. Ik had de kans om vanaf de start zelf te bouwen. Dat kun je natuurlijk niet in je eentje. Ik heb goede mensen om me heen gehad en nog! Ze zijn betrokken en hebben passie voor hun werk. Mijn taak is om die mensen aan te trekken, de drive erin te houden en de juiste randvoorwaarden te scheppen. Dan gaat het vliegwiel vanzelf draaien.”

Een verbinder

Een terugblik vraagt om reflectie, waar ben je trots op? “Ik heb me altijd sterk gemaakt voor duurzame relaties met de gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. In ons werk is het belangrijk niet alleen naar binnen te kijken. Raster heeft een goed en breed netwerk in de stad opgebouwd. Het vraagt tijd maar ik heb er plezier in gehad. Ik zie de gemeente vooral als partner. Voor mij ligt de basis altijd in het een op een contact. Ook de relatie van Raster met het bedrijfsleven is van belang.”

 

En verder? “De ontwikkeling van de Wijkaanpak is begin jaren ’90 ontstaan vanuit de boezem van Raster. Dat had een enorme uitstraling. Ook het opbouwwerk is intact gebleven. Vanuit Welzijn hebben we ons de laatste jaren evenzeer kunnen inzetten voor de kinderopvang o.a. via activiteiten in Brede School en Kindcentra.”

“Ik ben tevreden over het feit dat we de storm van de bezuinigen de laatste jaren zowel binnen de Kinderopvang als binnen Welzijn goed hebben doorstaan, op een beheerste manier. Hoe professioneel wij het ook aan moesten pakken… Het reorganiseren, dat doet me zeker wat.”

En wat ga je nu doen? 

Gerard en zijn vrouw hebben een passie voor zeilen. Dus… “het weer zal het gaan bepalen! We hebben nu meer tijd voor een tocht bijvoorbeeld naar Engeland of Frankrijk. De balans tussen werk- privé is voor mij nooit een probleem geweest. Als je te strikt bent, wordt het stressvoller. Terugkijkend heb ik alles kunnen doen wat ik zou willen doen. Ik voel me er goed bij!” Wat ga je missen? “De mensen om me heen. Dit werk kun je alleen maar vanuit je hart doen!”

Wauw, met 13 jongeren op weg naar Kunstbende, terug komen met 4 prijzen opgedragen aan Djermo, medeoprichter Talenthouse de Moonlight, en overleden i/d week van Kunstbende. Hun emotie en verdriet om het verlies van n vriend verwoord in kunst. Samen met jongerenwerkers Fabian en Joram werkten de jongeren wekenlang aan hun optredens: muziek, film, woordkunst, DJ en expositie.

Trots zijn we om te zien dat jongeren in deze dagen er voor elkaar zijn, zich uiten in hun optredens en dan worden beloond met een plek op de landelijke finale!

#positieve-identiteit #Talenthouses #erkenning-pos-gedrag

Per 1 mei heeft de Raad van Toezicht Jolanda Knorren benoemd als directeur-bestuurder van Raster/Sam&ko. Met de aanstelling van Jolanda Knorren voorzien we in een waardige opvolging van Gerard Faas.

 

Jolanda Knorren bekleedt nu nog de functie van directeur-bestuurder bij Stichting Mikado, een welzijnsorganisatie in Duiven en Westervoort. Ze heeft brede ervaring in maatschappelijke functies, zowel binnen welzijn als binnen de wereld van kinderopvang.

Op de BSO locaties van Sam&ko in Zandweerd, dat zijn Sam&pippi en Sam&abeltje, kun je meedoen aan Talenthouse Zandweerd!
Talenthouse gaat vooral over de kans om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wat vind jij leuk om te doen, waar ben jij goed in of wat kan je nog wat minder goed en zou je willen ontdekken?

 

Lees meer in deze bijlage:

Flyer TH Zandweerd maart 2017

Voetballend de vakantie door. Dat is de kop van het krantenartikel op woensdag 22 februari, waarin Jongerenwerker Deniz uitlegt wat de waarde is van voetbal. Kinderen en jongeren van de straat die normaal op straat voetballen doen mee aan dit toernooi én dit jaar ook een paar teams met jongeren uit de internationale schakelklas. Jongeren dus die nog geen 2 jaar in Nederland zijn, en op deze manier andere jongeren leren kennen en hun contacten in de wijk opbouwen. Lees het hele artikel in de bijlage.