Banjeren
Banjeren is een methodiek die wordt gebruikt als middel om kinderen te kunnen laten spelen in een fysiek en sociaal veilige omgeving. Kinderen worden zelf verantwoordelijk gemaakt voor hun leefomgeving. Kort gezegd: goed gedrag wordt beloond!
Tijdens het Banjeren kunnen kinderen speelgoed lenen. Ze ‘betalen’ daarvoor met cambi’s, speciale muntjes die ze kunnen verdienen. Ook klussen als het plein opruimen of de straat aanvegen horen daarbij. Naast het uitlenen van spelmateriaal worden er ook activiteiten georganiseerd rondom het Banjeren. Zoals een toernooitje, sport en spelactiviteiten of gewoon lekker knutselen.
Daarnaast sluit het Banjeren ook geregeld aan bij andere activiteiten in de wijk.

Banjeren is een activiteit voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Alle kinderen zijn elke keer weer welkom tijdens de Banjermiddagen. Kinderen hoeven zich hiervoor niet op te geven.

Naar boven

Kookkids
In groepjes maken de kinderen elke week een voor-, hoofd-, of nagerecht met recepten uit een land. Het kan dus zijn dat er Italiaanse pizza’s gebakken worden of Griekse köfte of Hollandse stamppot gemaakt wordt. Met twee mooie Kookkidskookboeken is er keuze genoeg.

De achtste en laatste bijeenkomst wordt feestelijk afgesloten. Ouders of andere genodigden mogen komen eten van een groot buffet. De kinderen ontvangen een Kookkidsdiploma en een Kookkidskookboek met alle recepten die ze hebben gemaakt. Zo kunnen ze thuis ook nog eens die heerlijke recepten maken.

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen meedoen aan Kookkids. Samen met andere kinderen maken ze elke week een menu waarin iedere keer een ander land centraal staat. Ze maken een voor-, hoofd-, en nagerecht uit bijvoorbeeld Italië, China of Marokko. Wanneer alles klaar is, gaat iedereen aan tafel. Maar niet voordat de tafel gezellig is gedekt en alles is opgeruimd.
Bij Kookkids is er speciale aandacht voor gezond koken.

Naar boven

Potje van Otje
Koken is leuk, eten is lekker en bij Potje van Otje is dat samen nog leuker, lekkerder én leerzamer.

Buurtbewoners en gasten, jong en oud, gaan samen aan tafel. De koks zijn kinderen uit de buurt én buurtbewoners met een beperking. Ze bereiden allerlei lekkere en gezonde recepten en zijn gastheer of gastdame.

Bij Potje van Otje koken en eten de koks met elkaar én met gasten uit de buurt. Iedereen nodigt zelf gasten uit, bijvoorbeeld een vriend of vriendin, de buurvrouw, een leraar van school of een groepsbegeleider. Natuurlijk kan er ook iemand uitgenodigd worden, die iets interessants te vertellen heeft. Dit kan bijvoorbeeld de wijkagent, de verkoper in de supermarkt of iemand van het gezondheidscentrum zijn.

Eten (maken) en ontmoeten zijn de basisingrediënten die bij Potje van Otje tot een formule worden gekneed waardoor buurtbewoners samen aan tafel gaan. Potje van Otje is een serie van acht kook- en eetbijeenkomsten voor kinderen en buurtbewoners met een verstandelijke beperking. Ze worden geholpen door vrijwilligers en een medewerker van Raster. De deelnemers met wie de maaltijd klaar gemaakt is eten samen met gasten uit de buurt. Iedere week zitten er weer andere gasten aan tafel. Zo komen de koks meer te weten over koken, leren ze mensen uit de buurt kennen én weten ze ook wat er gebeurt in de wijk en ……. wie weet? Dat opent deuren om op een ander moment ook weer iets samen te gaan doen!!

Bij Potje van Otje wordt iedere week een ander recept bereid uit het Potje van Otje Kookboek. De koks werken samen aan de voorbereiding, het koken en het serveren van een smakelijke maaltijd. Groentes snijden en wassen, de tafels feestelijk dekken, die menukaarten maken, koken, opruimen, gasten ontvangen – alles wordt samen gedaan . Iedere taak draagt bij aan het uiteindelijke doel: een smakelijke maaltijd serveren voor de aanwezigen en gasten. ‘Speciale’ gasten kan gevraagd worden om iets te vertellen wat interessant of gewoon leuk is.

Naar boven

Girlz Stuff
Girlz Stuff is een hippe meidengroep voor jonge meiden. Tijdens de bijeenkomsten doen we allerlei dingen waar de meiden zin in hebben. Denk hierbij aan meidendingen als sieraden maken, spelletjes spelen, koken, muziek en dans. Maar er is ook ruimte voor vragen over zaken die ze bezig houden zoals vriendschappen, verliefd zijn, vrouw worden en nog veel meer.
Op een speelse manier worden verschillende onderwerpen besproken die meiden aangaan. Er wordt ingespeeld op de behoefte van de meiden. De bijeenkomsten worden thematisch opgezet.

Meiden uit de groepen 7 en 8 van de basisschool kunnen meedoen aan Girlz Stuff.

Naar boven

Knutselatelier
Het Knutselatelier is een club die zich onderscheidt van andere clubs door de samenwerking met het basisonderwijs. Elke week werken we aan de hand van thema’s aan verschillende leuke knutselwerkjes of andere opdrachten.

De club is voor kinderen uit groep 1, 2 en 3 die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Te denken valt aan motorische en sociale ontwikkeling en op het gebied van taal.

Naar boven

Koekenbakkerij
Bij de Koekenbakkerij gaat het om kennismaking met het koken en met verschillende ingrediënten. Er is een werkboek met allerlei verschillende recepten, die tijdens de bijeenkomsten gemaakt kunnen worden. Er worden bijvoorbeeld koekjes gebakken, choco-appels gemaakt en mini-saucijzenbroodjes en milkshakes bereid. Naast het koken worden er ook spelletjes gedaan zoals Koekenbakkersmemory, knutselactiviteiten en samenwerkingsopdrachten.

De laatste, afsluitende les is een gezellige bijeenkomst. De Koekenbakkers worden beloond met een Koekenbakkersdiploma, omdat ze goed hun best hebben gedaan en allemaal nieuwe dingen hebben geleerd.

Kinderen uit groep 3,4 en 5 zijn de doelgroep van Koekenbakkerij. Iedereen die meedoet aan de Koekenbakkerij, is een Koekenbakker. De Koekenbakkers maken elke week samen de lekkerste gerechten en hapjes, die na afloop samen worden opgegeten. De Koekenbakkerij wordt begeleid door de kinderwerker in de wijk.

Naar boven

Avontuurlijk Natuurlijk
Het Kinderwerk van Raster gaat met de kinderen op ontdekking door de natuur. Waar die natuur is en hoe ze er uit ziet hangt af van de plek waar we zijn. De natuur ligt namelijk aan ieders voeten. De kinderen doen onderzoek waarbij ze op jacht gaan naar planten, dieren en andere dingen. Er worden ook creatieve activiteiten en spelletjes georganiseerd. Natuurlijk staat alles in het teken van de natuur.

Naar boven

Vakantieactiviteiten
Raster Kinderwerk organiseert vakantieactiviteiten voor kinderen van alle basisschoolleeftijden. Afhankelijk van inzet, seizoen en thema wordt er altijd weer iets leuks georganiseerd voor kinderen in Deventer.

Tijdens onze vakantieactiviteiten is het altijd een feest. Hoe dit feest eruit ziet en welke ballonnen er hangen is altijd maar weer afwachten. Er zijn bijvoorbeeld sport- en spelmiddagen, disco’s of uitstapjes.

Een jaarlijks terugkomend evenement is de Zomertrein: een spektakelweek voor kinderen in de zomervakantie. Tijdens de Zomertrein wordt er gedurende een week op een vaste locatie in Deventer een thematisch programma aangeboden. In dat programma is er ruimte voor verschillende activiteiten en workshops. Het doel van de Zomertrein is kinderen die niet op vakantie kunnen, of hun vakantie om welke reden dan ook thuis doorbrengen, toch een leuke invulling te bieden van de zomerperiode.

Naast uitvoerende werkzaamheden ondersteunen we ook vrijwilligersgroepen zoals de dagkampen in Schalkhaar en Lettele/Okkenbroek bij de uitvoering van hun vakantieactiviteiten.

Wat zijn de doelen van onze vakantieactiviteiten?

 • kinderen tijdens de vakanties een zinvolle en uitdagende vrijetijdsbesteding bieden;
 • kinderen door middel van spannende thema’s uit te dagen en te prikkelen om zichzelf op sociaal, cultureel en (re-)creatief vlak te ontwikkelen;
 • kinderen kunnen elkaar binnen een fysiek en sociaal veilige omgeving ontmoeten en met elkaar spelen;
 • kinderen kunnen kennismaken met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding als theater, sport, spel, creativiteit en muziek.

Naar boven

Kidspower
Kinderen uit de groepen 6,7 en 8 van de basisschool kunnen zich aanmelden voor de Kidspowertrainingen. Deze trainingen worden gegeven in groepen van acht tot maximaal twaalf kinderen, begeleid door twee Kidspowertrainers. De volgende hulpvragen uit de dagelijkse praktijk komen we tegen bij de Kidspower:

 • Ik word gepest
 • Ik kan geen nee zeggen
 • Ik word te snel boos
 • Ik heb geen/weinig vriendjes en vriendinnetjes
 • Ik wil steviger in mijn schoenen staan
 • Ik heb moeite met stil zitten
 • Ik ben vaak verdrietig/onzeker
 • Ik voel me schuldig over de scheiding van mijn ouders
 • Ik kan moeilijk omgaan met het verlies van een dierbare
 • Ik ben onzeker over mezelf
 • Ik heb problemen op het schoolplein
 • Ik doe vaak wat anderen zeggen
 • Ik durf m'n vinger niet op te steken in de klas

 

Oefenen gaat op allerlei verschillende manieren. Er wordt geknutseld, maar ook veel gepraat. Er worden spelletjes gedaan, soms alleen en soms in een team of met iedereen. Ook worden er toneelstukjes gedaan om te oefenen in bepaalde situaties.

Kinderen kunnen aangemeld worden door hun ouders of door de school. De coördinator van Kidspower kijkt of er een training is waar het kind aan mee kan doen. De ouders krijgen dan een uitnodiging voor een intakegesprek via onze trainers. Na het intakegesprek, waarin trainers en ouders met elkaar kennismaken, kijken de trainers of het kind mee kan doen met de training.

Na de intake start de training van acht en soms tien bijeenkomsten. Aan het eind van de training krijgt het kind een diploma. Met de ouders is er nog een keer een gesprek waarin de trainers vertellen wat zij hebben gezien en hoe de ouders het kind in het vervolg nog beter kunnen helpen.

Welke thema's zijn er bij Kidspower?

 • Kennismaken
 • Wie ben ik?
 • Gevoelens
 • Samenwerken
 • Relaties
 • Contacten en conflicten
 • Pesten
 • Toekomst en dromen
 • Fysieke weerbaarheid
 • Afscheid nemen

 Kidspower is er voor:

 • geremde kinderen;
 • kinderen die aan de kant staan;
 • kinderen die weinig initiatief nemen, gepest worden of niet weerbaar zijn;
 • ongeremde kinderen die moeite hebben met grenzen (die van zichzelf en de ander);
 • kinderen die veel ruzie maken, zich overschreeuwen en andere kinderen pesten.

Een kind is niet geschikt voor deelname wanneer:

 • Er sprake is van een te zware problematiek.
 • Een kind dat bijvoorbeeld door opgedane ervaringen getraumatiseerd is of zeer sociaal angstig is
 • Er geen goede relatie is tussen de ouders en het kind
 • Er sprake is van onbalans in de groep
 • Er teveel andere trajecten in werking zijn, bijvoorbeeld ambulante hulp, psychologische hulp, andere trainingen
 • Acting-outgedrag, het kind kan zichzelf niet begrenzen of is niet te begrenzen in een groep
 • Te weinig normbesef; onvoldoende of gestoorde gewetensfunctie; een kind dat zich totaal niet kan of wil inleven in een ander, of geen rekening wenst te houden met een ander; een kind dat zich niet aan de regels kan houden.

Kidspower
Kidspower is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen die moeilijkheden ondervinden in het contact leggen en samenspelen met leeftijdgenootjes. In de methode zijn elementen van andere bekende trainingen verwerkt, denk aan Katjes Watjes Schatjes en Rots en Water. De sterkste onderdelen zijn verwerkt in Kidspower, aangevuld met een schat aan kennis en ervaring die de uitvoerende partijen inmiddels hebben opgedaan tijdens het werken in de praktijk.
Kidspower is door Raster Kinderwerk ontwikkeld in opdracht van Sine Limite en wordt door Raster uitgevoerd in samenwerking met De Kern maatschappelijke dienstverlening.

Naar  boven

Tim en Flapoor
Tim en Flapoor is geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar met sociale vaardigheidstekorten. Dit kunnen zijn: kinderen die altijd aan de kant staan, die weinig initiatief nemen, gepest worden, niet weerbaar zijn of kinderen die moeite hebben met grenzen ( die van zichzelf en de ander), kinderen die veel ruzie maken, zich overschreeuwen en andere kinderen pesten.

Kinderen uit de groepen 3,4 en 5 van de basisschool kunnen zich aanmelden voor de training Tim en Flapoor. De training wordt gegeven in groepen van acht kinderen, begeleid door twee Tim en Flapoor trainers. De volgende hulpvragen uit de dagelijkse praktijk komen we tegen bij Tim en Flapoor:

Ik heb moeite met nee zeggen.

 • Ik wil iets anders spelen dan jij.
 • Ik word gepest.
 • Ik kan moeilijk (oog)contact maken.
 • Ik wil leren op mijn beurt te wachten.
 • Ik heb vaak ruzie.
 • Ik heb weinig vriendjes om mee te spelen.
 • Ik laat over mij heen lopen.
 • Ik overschreeuw mijzelf.
 • Ik drijf vaak mijn zin door.
 • Ik heb weinig zelfvertrouwen.

Een kind is niet geschikt voor deelname wanneer:

 • Er sprake is van een te zware problematiek.
 • Er weerstand is voor deelname bij ouders en/of kind.
 • Er geen goede relatie is tussen de ouder en het kind.
 • Er sprake is van onbalans in de groep.
 • Er te veel andere trajecten in werking zijn.
 • Een kind door opgedane ervaringen getraumatiseerd is of sociaal zeer angstig.

Mochten er twijfels zijn over deelname dan beslissen trainers na een intakegesprek of deelname aan de training mogelijk is of niet.

Iedere week is er een bijeenkomst van één uur met elke keer een ander thema. In de bijeenkomsten komen drie fantasiefiguren aan bod. Tim en Flapoor worden gespeeld door de trainers. Zij zijn herkenbaar aan hun typische hoofddeksels: een grote pet voor Tim en enorme oren voor Flapoor. Naast Tim en Flapoor is er ook de doe-het-zelf-elf. Deze onzichtbare elf speelt een rol in de training, omdat deze de kleurplaten en hulpmiddelen uit de bijeenkomst aanlevert. De kleurplaten krijgen de kinderen tijdens het rollenspel dat gespeeld wordt. Er staat op hoe het fout ging en hoe het ook goed kan gaan. Om te oefenen hoe dit goed kan gaan, krijgen of maken de kinderen een hulpmiddel om ook thuis te laten zien hoe het werkt. Bijvoorbeeld een blokje om aan te geven wie aan de beurt is met praten, of een dobbelsteen waarop verschillende oplossingen staan wanneer iemand niet met je wilt spelen.

Kinderen kunnen aangemeld worden door hun ouders of door de school. De coördinator van Tim en Flapoor kijkt of er een training is waar het kind aan mee kan doen. De ouders krijgen dan een uitnodiging voor een intakegesprek via onze trainers. Na het intakegesprek, waarin we met elkaar kennismaken, kijken de trainers of het kind mee kan doen met de training.

Na de intake start de training van tien bijeenkomsten. Voorafgaand hieraan is er nog een ouderbijeenkomst waarin Tim en Flapoor zichzelf voorstellen. Verder vertellen ze over de doe-het-zelf-elf en de helpersbrieven en leggen ze uit hoe de hulpmiddelen voor thuis werken. Zo worden de kinderen niet alleen in de training geholpen, maar kunnen ze ook thuis verder aan hun doelen werken. Aan het eind van de training krijgt het kind een diploma. Met de ouders wordt de training geëvalueerd waarin we vertellen de trainers wat ze gezien hebben en geven ze eventuele vervolgadviezen.

Tim en Flapoor
Leer samen spelen met Tim en Flapoor is ontwikkeld voor het kind met sociale vaardigheidstekorten van 6 tot 10 jaar. Dit kind komt voortdurend in ongewenste situaties terecht. Tim en Flapoor is tot stand gekomen vanuit de praktijk van alledag. De training is ontwikkeld door Hankie Grubbels die hiermee voorzag in een behoefte naar sociale vaardigheidstrainingen voor deze doelgroep. Haar werkboek is de  basis voor de training, aangevuld met onze eigen werkmethode die aansluit op de praktijk. Tim en Flapoor wordt uitgevoerd door ervaren sociale vaardigheidstrainers van Raster Kinderwerk en De Kern maatschappelijke dienstverlening in opdracht van Sine Limite.

Naar boven

PIEP zei de muis
PIEP zei de muis is ontwikkeld voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar, die extra steun nodig hebben. In hun thuissituatie maken zij veel mee.

Bijvoorbeeld:

 • Er is veel stress in huis
 • De ouders raken in een scheiding
 • In het gezin is regelmatig ruzie
 • Iemand in het gezin is langdurig ziek

Soms gebeuren er dingen in een gezin waarmee een kind geen raad weet, bijvoorbeeld als een ouder ernstig ziek wordt of depressief is, een scheiding, veel stress en spanningen, ruzie, geweld of een ernstig ziek broertje of zusje.

Als dat langere tijd duurt, dan komt een kind vaak in de verdrukking omdat ouders met problemen te maken hebben die hun leven behoorlijk beïnvloeden. Op zo’n moment is er natuurlijk niet de rust en ruimte in een gezin om veel aandacht voor de kinderen te hebben. Ouders proberen dit vaak voor kinderen te verbergen. Kinderen hebben echter enorme antennes om signalen op te pikken en voelen gelijk of er iets aan de hand is. Juist door er niet over te praten, gaan kinderen van alles fantaseren.

Invloed van de thuissituatie
Omdat kinderen nog niet goed kunnen onderscheiden hoe relaties tussen mensen werken, denken ze vaak dat de problemen door hun gedrag komen. Ze voelen zich dan schuldig.

“Als ik maar lief ben, wordt mijn moeder vast weer beter” of “Het is vast mijn schuld dat papa en mama zo boos op elkaar zijn”. Kinderen kunnen in een moeilijke thuissituatie heel stil worden of juist heel dwars, boos of onzeker. Ze kunnen bang worden om te gaan slapen of om bij hun moeder weg te gaan. Soms plassen zij weer in bed. Of zij nemen een rol op zich waar ze emotioneel nog niet aan toe zijn.

Wat wordt er gedaan bij PIEP zei de muis?

 • Er worden gezellige activiteiten gedaan
 • Er wordt met behulp van een handpop gepraat over gevoelens waar kinderen mee te maken hebben, zoals verdriet, angst en boosheid
 • Er is een schatkist met hulpmiddelen zoals een steen voor kracht
 • De club wordt begeleid door beroepskrachten
 • Kinderen zoeken gezamenlijk naar oplossingen
 • Voordat een kind meedoet, wordt er een kennismakingsgesprek gevoerd met de ouders.
 • Voor de ouders zijn er vijf ouderbijeenkomsten
 • Zowel de kinder- als de ouderbijeenkomsten zijn gratis.

De kinderclub komt vijftien weken bij elkaar.

Hoe kan een kind aangemeld worden voor PIEP zei de muis?
Kinderen kunnen aangemeld worden door hun ouders of door de school. De coördinator van PIEP zei de muis kijkt of er een training is waar het kind aan mee kan doen. De ouders krijgen dan een uitnodiging voor een intakegesprek via onze trainers. Na het intakegesprek, waarin we met elkaar kennismaken, kijken de trainers of het kind mee kan doen met de training.

PIEP zei de muis
PIEP zei de muis vindt zijn oorsprong in Amersfoort, waar het met ondersteuning van het Trimbos- instituut is ontwikkeld en getoetst. Het doel van de training PIEP zei de muis is te komen tot een activiteit, die dichtbij huis steun biedt aan kinderen in stressvolle thuissituaties. De afdeling Preventie van Mindfit en het Kinderwerk van Raster zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering. PIEP zei de muis wordt uitgevoerd door ervaren beroepskrachten.

Naar boven