Meidengroepen
In Colmschate is er een specifiek meidenaanbod. In Moonlight zijn er drie à vier groepen per seizoen. Het Jongerenwerk werkt hierin nauw samen met het Kinderwerk van Raster en The Mall.
Vanuit het ambulante werk komen ook vragen van/voor meiden. Vandaar dat er elders in de stad nog drie meidengroepen draaien.
Elke groep heeft zijn eigen accenten en vragen, maar het uitgangspunt is: het bieden van leuke aantrekkelijke activiteiten, waarbinnen veel ruimte is voor gesprek over dat wat er bij de meiden leeft. Per groep kan het accent verschillend liggen (preventie, hulpverlening of nazorg) maar meidenwerk richt  zich altijd op weerbaarheid, seksualiteit, identiteitsvraagstukken en relaties.

Naar boven

Jonge moedersgroep
Al jong moeder zijn is niet makkelijk. Niet alleen hebben de jonge moeders veel vragen. Ook het opbouwen van een netwerk en het inrichten van hun leven is best lastig op zo'n jonge leeftijd. De Jonge moedersgroep is een groep voor meiden tot 23 jaar die zwanger zijn of een kind hebben. Raster Jongerenwerk en De Kij, de ouder-kind voorziening, bieden  deze jonge moeders activiteiten, een netwerk en gerichte hulp.
De rol van Raster Jongerenwerk is het outreachend opzoeken van deze (zwangere) meiden, hen toeleiden naar de groep, het realiseren van voor de doelgroep zinvolle activiteiten en het opbouwen van een netwerk.
Wanneer de moeders 23 jaar zijn geworden, kunnen zij overstappen naar de kookgroep voor de oudere moeders. De meiden kunnen daar elkaar en hun kinderen dus blijven ontmoeten.

Naar boven

Kookgroep
Elke maand komen moeders vanaf 23 jaar bij elkaar. Op de eerste maandagavond van de maand koken en eten zij samen. Ook jongere moeders zijn hier welkom, zij kunnen genieten van de kookkunsten van de anderen.
De Kookgroep biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek tussen moeders van verschillende leeftijden. Door het ongedwongen karakter van de avond komen er tijdens het eten mooie gesprekken tot stand. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de consequenties van het hebben van kinderen, bevallingsverhalen, vergroten van een sociaal netwerk, opvoedtips.

 

Naar boven

Girls’ talk
Girls' Talk is een groepscounseling programma voor laag opgeleide meisjes van 14 tot 18 jaar. Het programma is erop gericht meiden relationeel en seksueel weerbaar te maken. Meisjes leren hoe ze meer regie krijgen over hun –seksuele- relaties met jongens. Hoe zij zelf zorg kunnen dragen voor hun eigen seksuele gezondheid en welzijn.
Dit programma draait momenteel samen met de ZMLK school aan de Sturingastraat.

Naar boven

Loverboywerkgroep
De Loverboywerkgroep is een initiatief van Bureau Jeugdzorg. Binnen de werkgroep wordt met de verschillende netwerkpartners afgestemd welke acties ingezet worden voor de meiden. Vaak wordt in deze werkgroep zeer problematische zorgmijdende meiden besproken. Zij zaten al eerder in een hulpverleningstraject (Coach) zaten of zijn bekend binnen het jongerenwerk, Girls’ talk of Mama Mia.
Ook de jongens waar ze mee te maken hebben worden in kaart gebracht.
Raster kent een groot deel van deze meiden en heeft ook de mogelijkheid de meiden op te zoeken, zeker omdat er vanuit het verleden al vaak contacten liggen. Met het aanbieden van Girls’ Talk is het nu ook mogelijk om preventief een aanbod te doen.

Naar boven

Buurtsportwerkprojecten

Activeren staat hoog in het vaandel van het Jongerenwerk van Raster. Muziek en sport zijn daarvoor twee belangrijke stromen. Ze staan dicht bij de belevingswereld van jongeren. Activiteiten gericht op sport en muziek zijn op bijna alle plekken mogelijk. In het reguliere straatwerk speelt sport een grote rol, maar het Jongerenwerk wil meer…. Daarom zijn er verschillende buurtsportprojecten gestart, soms in samenwerking met anderen (sportservicecentrum, speeltuinverenigingen). Maar vaak ook alleen in samenwerking met het ambulante Jongerenwerk.
Projecten, waarbij sport het belangrijkste middel is om jongeren te bereiken, zijn:

  • Rivierenwijk beweegt
  • Sport in de voetbalkooi aan de Smyrnastraat
  • Sport op straat in wijk 2
  • Eagles Buurtleague

Binnen deze projecten biedt het Jongerenwerk jongeren sport aan, op de plek waar zij elkaar al ontmoeten. Dit kan een grasveld zijn maar ook op straat, een pleintje, voetbalkooi of speeltuinvereniging. In de winter wordt er waar mogelijk ook gebruik gemaakt van sporthallen, als deze beschikbaar zijn. Alle activiteiten binnen deze projecten zijn gericht op het in beweging krijgen van jongeren, zowel fysiek als mentaal. Passend bij onze visie en werkwijze is het aanleren van sociale vaardigheden verweven in deze activiteiten.
Jongeren doen graag mee aan deze activiteiten én ze vinden het leuk! Daardoor komen ze letterlijk in beweging, en wordt er meteen een beroep gedaan op het zelf leveren van ideeën. Dit wordt vaak gecombineerd met het geven van een taak in de uitvoering. Op deze wijze worden ze zelf verantwoordelijk gemaakt voor activiteiten. Op het moment dat jongeren  deelnemen aan sportactiviteiten, moeten ze zich aan bepaalde regels houden om het spel leuk te houden. Er wordt ze regelmatig een spiegel voorgehouden met betrekking tot hun gedrag. Dit gebeurt zowel binnen de groep als richting omwonenden en andere volwassenen. Vaak worden er ook afspraken gemaakt over het gedrag in de tijd dat de buurtsportwerker er niet is. Hoort de buurtsportwerker van bijvoorbeeld bewoners dat ze zich misdragen hebben, dan heeft dat consequenties voor het wel of niet doorgaan van een bepaalde activiteit. Naast al deze agogische doelen moeten de buurtsportwerkactiviteiten vooral leuk zijn en een tegenhanger bieden tegen hangen en verveelgedrag.

Naar boven

Mobiele Ontmoetings Plek (MOP)
Voor het werk op straat is het mogelijk om door heel Deventer onze Mobiele Ontmoetingsplek (MOP) in te zetten. De MOP is een bus die jongeren een plek biedt om elkaar te ontmoeten. Raster Jongerenwerk zet de bus in op plaatsen waar jongeren behoefte hebben aan een eigen plek of met elkaar in contact willen komen. De MOP rijdt op vaste tijden en er is altijd een jongerenwerker van Raster aanwezig.

foto mop

Naar boven

Mentorproject
Multiplay
Het Mentorproject Rivierenwijk is een samenwerking van Raster Jongerenwerk, gemeente Deventer, Rentree Wonen, het Etty Hillesum Lyceum locatie Stormink en de OBS de Snippeling. Gedurende minstens een jaar worden jongeren gekoppeld aan een coach. Dit zijn leerlingen van de groepen 8 van het basisonderwijs en de eerste en tweede jaren van het voortgezet onderwijs. Het gaat om vrijwillige deelname. Het werken met coaches en mentoren heeft zich op veel plaatsen al bewezen. Jongeren nemen graag iets aan van mensen waar ze een voorbeeld aan kunnen en willen nemen. Mentoring kan een goede aanvulling betekenen voor het begeleiden van jongeren binnen school en de begeleiding die het Jongerenwerk kan bieden. Het project richt zich op jeugdigen die moeite hebben met hun schoolloopbaan of waar dreigt voortijdige schooluitval dreigt. Het zijn jongeren tussen 12 en 15 jaar met kansen die in de huidige situatie te weinig worden benut. Het gaat om jongeren met niet al te grote problemen, maar die wel een steuntje in de rug nodig hebben. Maar ook zijn er jongeren met weinig doorzettingsvermogen en een verminderde motivatie in school. Zij hebben een keer per week kwalitatieve aandacht nodig van een mentor om beter toegerust te zijn in deze maatschappij.
De mentoren zijn volwassenen die of een baan hebben of een opleiding volgen. Zij hebben er plezier in om op vrijwillige basis eenmaal per week een jongere te coachen. Het doel is dat de jongere en zijn/haar mentor gedurende minstens een jaar wekelijks iets ondernemen waar beiden plezier in hebben. De mentor functioneert als een rolmodel voor de jongere en helpt hem of haar bij het versterken van zijn vaardigheden en mogelijkheden.Voor mentoren is er bij de start een training. Gedurende het project is er regelmatig ondersteuning en coaching beschikbaar voor de mentoren.

Naar boven