Het licht staat op groen!

Vlnr Suzy Bingley, clustermanger Sam&ko,

Linda van den Sigtenhorst, directeur Het Roessink,

Margriet van Duren, directeur De WereldWijzer

 

Kindcentrum Colmschate Zuid een stap verder!

Met het zetten van een handtekening geven drie bestuurders het officiële startsein voor het Kindcentrum Colmschate Zuid. Een kindcentrum waar ouders met kinderen vanaf 0 tot 12 jaar terecht kunnen voor verschillende soorten opvang en verschillende type scholen. Met de ambitie uit te groeien tot een kernvoorziening waar ook andere (wijk)functies en partners deel van uit maken.

Waarom een Kindcentrum?

Een kindcentrum biedt ouders op één plek een breed pakket aan voorzieningen waar gedurende de hele dag gebruik van gemaakt kan worden. En dat vanuit een gedeelde pedagogische visie, waarbij de doorgaande lijn als vanzelfsprekend ingericht is. Ook methodes en programma’s worden door de samenwerkende partijen op elkaar afgestemd.

Het Kindcentrum Colmschate Zuid biedt ouders straks in ieder geval de keuze uit peuterspelen, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, en onderwijs van zowel Stichting Openbaar Primair Oonderwijs Deventer als Stichting Quo Vadis. “We hopen dat we vanuit het toekomstige Kindcentrum straks ook andere voorzieningen aan ouders kunnen bieden. Denk hierbij aan het consultatiebureau van de GGD of het Kinderwerk van Raster.” geven de drie bestuurders hun ambitie aan.

In ontwikkeling

De intensievere samenwerking gaat verder dan het delen van een gebouw. De samenwerking levert nu al een goede basis voor de doorgaande leerlijn en er wordt gewerkt aan gezamenlijke leerthema’s.

Het afgelopen jaar is er al een begin gemaakt met een gedeelde visie. Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is en het Kindcentrum officieel op 30 oktober 2017 start, werkt het team nog sneller aan dat wat een Kindcentrum bindt: gezamenlijke thema’s, een gedeelde pedagogische visie.

Op korte en lange termijn worden veel onderwerpen besproken om de samenwerking verder vorm te geven en ook uit te dragen.

Fijn voor de kinderen

“Ook voor ouders en kinderen is het erg prettig als je dezelfde medewerkers ziet en dat de communicatielijnen kort zijn” aldus de drie bestuurders van De Wereldwijzer, Het Roessink en Sam&ko.